Renovatie Keuken

De opdracht

Verwijderen van de bestaande keuken.
Plaatsen van een nieuwe muur.
Opnieuw aanleggen elektra.
Verleggen riolering.
Plaatsen en afmonteren van de nieuwe keuken, inclusief apparatuur.
Tegelwerk.