Afspraken

In overleg zijn verschillende vormen van prijsafspraken mogelijk.

Aanneemsom

Bij een aanneemsom wordt vooraf een vast bedrag afgesproken waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd. U moet dan wel duidelijk vooraf kunnen aangeven wat uw wensen precies zijn.

Regiebasis

Als u nog niet zo’n concreet beeld voor ogen heeft, dan wordt op regiebasis gewerkt.
Hierbij worden alle manuren en kosten dagelijks bijgehouden zodat op basis daarvan de eindafrekening plaatsvindt. Er wordt ook op regiebasis gewerkt wanneer wij de kosten vooraf niet goed genoeg kunnen inschatten. Hierbij kunnen wij u echter wel een prijsindicatie geven. Regiewerk heeft als voordeel dat u vrij bent om zelf ook mee te klussen wat de kosten kan drukken.

Douche 2 RON